Meritxell Borràs: “L’Administració pública ha de ser una eina de construcció de país, una veritable estructura d’Estat”

la foto– La consellera de Governació ha presidit la presentació del primer informe de balanç de desplegament del Pla de reforma de l’Administració
– La presentació ha tingut lloc en el marc d’una trobada amb els membres del Fòrum d’Entitats per la reforma de l’Administració
– Borràs ha demanat posar en valor “la professionalització, la vocació i el compromís del personal al servei de l’Administració”

La consellera de Governació ha presidit la presentació del primer informe de balanç de desplegament del Pla de reforma de l’Administració

La consellera de Governació i Relacions Institucionals, Meritxell Borràs, ha presidit aquest matí la presentació del primer informe de balanç de desplegament del Pla de reforma de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic en una reunió mantinguda amb el Fòrum d’Entitats per la Reforma de l’Administració (FERA).

L’informe fa palès el compromís del Govern per optimitzar l’entorn organitzatiu de la gestió i la prestació de serveis públics per mitjà de les iniciatives legislatives que ha liderat en els desenvolupaments dels eixos estratègics del Pla.

La consellera Borràs ha destacat en la seva intervenció que “la reforma de l’Administració no és una opció, sinó una necessitat”. Per això, ha dit, “l’Administració ha de reformar-se contínuament si la volem més eficient, eficaç, transparent i flexible”, amb l’objectiu de “mantenir i millorar l’estat del benestar i reforçar la relació de confiança amb el ciutadà”.

Per a la consellera de Governació, “l’Administració pública ha ser una eina de construcció de país, una veritable estructura d’Estat”. Així mateix, Meritxell Borràs ha demanat que es posi en valor, encara més, “la professionalització, la vocació i el compromís del personal al servei de l’administració”.

Volem una administració moderna i transparent, que sigui àgil i eficient, amb els millors professionals, i amb les millors eines”, ha assegurat la consellera Borràs. “una administració preparada, responsable i coherent amb els valors que ens identifiquen com a país”.

Coresponsabilitat i confiança mútua

La presentació del primer informe de balanç de desplegament del Pla de reforma de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic ha anat a càrrec de la secretària d’Administració i Funció Pública, Meritxell Masó, que ha destacat que la reforma de l’Administració és una eina bàsica per garantir la competitivitat del país i que ha de ser un projecte de continuïtat amb un lideratge clar.

Durant el debat posterior a la presentació, s’ha destacat la necessitat de donar continuïtat a la feina feta fins ara, un treball que cal fer amb coresponsabilitat i confiança mútua. Així mateix, s’ha posat de manifest que per tirar endavant la reforma de l’administració cal que tots els agents implicats col·laborin i es faci un pacte de país.

Un any de Pla de reforma

El Departament de Governació i Relacions Institucionals va rebre el juny de 2014 l’encàrrec per part del Govern per dissenyar, desenvolupar i la coordinar el Pla de reforma de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, fer-ne el seguiment de la implementació de les mesures que se’n derivin, avaluar-les i retre comptes dels resultats assolits. Aquest Pla té com a objectiu construir i consolidar models organitzatius i procediments que assegurin en l’Administració catalana el conjunt de valors d’eficàcia, eficiència, transparència, rendició de comptes, innovació, flexibilitat i participació, juntament amb els de subjecció a l’ordenament jurídic, professionalitat i imparcialitat.

Previ a l’encàrrec del Pla, el Govern català ja havia introduït al llarg de la legislatura anterior diverses modificacions normatives en matèria de reforma administrativa a través de les lleis òmnibus, que vam comportar una important reducció de l’estructura política de la Generalitat que va afectar el 20% dels departaments de l’Administració, el 23% dels alts càrrecs i el 43% del personal eventual.

L’Informe de balanç presentat avui insisteix en el valor estratègic de la transparència  com un dels eixos de la reforma de l’administració catalana, i assenyala com una de les fites més rellevants la ratificació per part del Parlament de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern al desembre de 2014.

Pel que fa a la priorització de l’eficiència, es destaca l’aprovació de la llei de simplificació de l’activitat administrativa de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya (juliol de 2015). La norma suposa una nova forma de concebre el model de relació entre ciutadania i administració basat en la confiança a l’empresariat i la facilitació dels procediments administratius com a via per contribuir a la reactivació econòmica. La llei permet reduir tràmits en la posada en marxa d’una activitat econòmica i en millora l’eficiència gràcies a la supressió de càrregues administratives, i s’estima que beneficiarà cada any 53.700 nous projectes empresarials amb un estalvi associat de de fins a 68,4 milions d’euros.

L’eficiència de la gestió administrativa també s’ha vist afavorida per la implantació de la Finestreta Única Empresarial, que ha permès eliminar prop de 80 tràmits que afectaven activitat econòmica i simplificar-ne prop de 400.

Dins de l’àmbit de l’ètica i la professionalitat, l’Informe recull l’aprovació del codi de bones pràctiques per als alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat i l’aprovació per part de l’Executiu català del Projecte de llei d’ordenació del Sistema de Direcció Pública Professional de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, amb l’objectiu d’introduir la figura del directiu públic professional.

Fòrum d’Entitats per la Reforma de l’Administració

El Fòrum d’Entitats per la Reforma de l’Administració (FERA) és un espai informal de trobada d’entitats de la societat civil catalana que defensen la necessitat d’abordar la reforma de l’administració pública. El FERA va presentar al Govern el setembre de 2013 un document amb 30 recomanacions per a la reforma de l’Administració.

Els membres inicials del Fòrum d’Entitats per la Reforma de l’Administració són: l’Associació Catalana de Gestió Pública (ACGP), l’Associació de Tècnics d’Administració de la Generalitat de Catalunya (ATAGEC), la Cambra de Comerç de Barcelona, la patronal Cecot, el Club de Direcció Pública ESADE Alumni, el Centre Sector Públic-Sector Privat de l’IESE, el Col·legi d’Economistes de Catalunya, la Comissió dels enginyers industrials a les administracions públiques del Col·legi i Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya i la Taula del Tercer Sector Social.

 

Font: Govern.cat

Ahir el Govern va aprovar el “Projecte de llei d’ordenació del Sistema de Direcció Pública Professional de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic

Així, per primera vegada, el Govern de Catalunya presenta una proposta legislativa sobre aquesta matèria.

Des del Fòrum d’Entitats per la Reforma de l’Administració (FERA), que aplega l’ACGP, la CECOT, l’Associació de Tècnics d’Administració de laGeneralitat de Catalunya (ATAGEC), la Cambra de Comerç de Barcelona,el Club de Direcció Pública ESADE Alumni, el Col·legid’Economistes de Catalunya, la Comissió dels enginyers industrials a les administracions públiques del Col·legi i Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, el Public–Private Sector Research Center de l’IESE i la Taula del Tercer Sector Social:

* Considerem que hem de celebrar aquest fet, més enllà de les perspectives actuals de tramitació parlamentària de la iniciativa (amb un anunci de convocatòria electoral a l’horitzó immediat) o de les propostes de millora que s’hi puguin fer.

* Valorem positivament el contingut general de l’avantprojecte donat que incorpora tots els elements bàsics constitutius d’un sistema de direcció pública professional homologable internacionalment amb els existents en les democràcies més avançades, que ens són de referència: objecte (art.

1), principis (art. 4), responsabilitat per la gestió (art. 5), funcions (art. 6), procediment de designació (cap.II), acord de gestió (cap. III), ens independent responsable del sistema (títol II), etc.

* Demanem al Govern que formalitzi l’inici de tramitació parlamentària de l’avantprojecte (ara projecte de llei) abans de la finalització de la present legislatura, malgrat l’anunci de convocatòria electoral realitzat.

* Demanem als grups parlamentaris que adoptin formalment el compromís de reprendre la tramitació de l’avantprojecte (ara projecte de llei) en l’inici de la nova legislatura, si aquest decaigués per dissolució de la cambra.

Facilitem a continuació l’enllaç al document complet d’al·legacions presentat pel FERA, així com el text de l’avantprojecte i l’acord de Govern pel qual s’aprova:

* Al·legacions del Fòrum d’Entitats per la Reforma de l’Administraicó (FERA) a l’Avantprojecte de llei d’ordenació del Sistema de Direcció Pública Professional de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic (6 de juliol de 2015):

https://drive.google.com/file/d/0B0bgIB67ivocME15dms3dG5PMnM/view?usp=sharing

* Avantprojecte de llei d’ordenació del Sistema de Direcció Pública Professional de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic (17 de juny de 2015):

http://governacio.gencat.cat/web/.content/informacio_departamental/departament/disposicions-tramit/Avantprojecte-de-llei.pdf

* Acord de Govern pel qual s’aprova el Projecte de llei d’ordenació del Sistema de Direcció Pública Professional de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic (21 de juliol de 2015):

http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/govern/consell-executiu/acords-govern/nota-premsa/286772/govern-regula-figura-directiu-public-generalitat-sector-millorar-bon-prestacio-serveis-ciutadania.html

El Fòrum d’Entitats per la Reforma de l’Administració (FERA) ha presentat el document “Per la reforma de l’administració” al Cap de l’oposició i president d’ERC, Oriol Junqueras.

En el transcurs de la trobada, que va tenir lloc el dia 19 de desembre de 2013, al Parlament de Catalunya -i que segueix a la realitzada amb el President de la Generalitat- els representats de les diverses entitats del FERA van expressar la necessitat de disposar d’una agenda per a la reforma de l’administració, impulsada des del primer nivell i amb acord polític transversal.

També van oferir la col·laboració de les diverses entitats de la societat civil representades en el FERA a l’hora de dissenyar i desenvolupar aquesta agenda, en el sentit apuntat en el document lliurat. Sumant així la contribució de la societat civil al coneixement acadèmic i a la capacitat professional dels servidors públics; actius ja consolidats al nostre país.

El FERA i la vice-presidenta Ortega es reuneixen per a treballar la reforma de l’Administració

2013.10.08_Reunio_treball_FERA_Joana_Ortega_GeneralitatCatalunya_blog

Reunió de treball de les entitats del FERA amb la vicepresidenta Joana Ortega.

•    S’espera que la reunió serveixi per a conèixer els plans del govern en la matèria, i per a concretar les aportacions que hi pot realitzar el FERA   

Aquesta tarda a les 18:00 hores, la vice-presidenta de la Generalitat Joana Ortega rebrà les institucions que formen el Fòrum d’Entitats per a la Reforma de l’Administració.
La reunió és fruit de la petició que el FERA va fer al President de la Generalitat el passat 3 de setembre, de fer un seguiment actiu de l’agenda de reformes administratives. En aquella ocasió, la societat civil representada al FERA varen lliurar al President Mas i a la Vice-Presidenta Ortega el document “Per la reforma de l’administració”, en el qual es formula una diagnosi del moment actual i una trentena de propostes d’actuació.

El FERA  s’oferirà al Govern per a col•laborar en la posada en pràctica d’aquestes propostes, i li donarà a conèixer la seva opinió sobre les mesures que prengui el Govern. Així mateix, el FERA farà un seguiment de prop del desplegament d’aquestes mesures.

Sobre el FERA

El Fòrum d’Entitats per la Reforma de l’Administració (FERA) és un espai informal de trobada d’entitats de la societat civil catalana que defensen la necessitat d’abordar, de forma constructiva i exigent, la llargament reclamada reforma de l’administració pública; que en el context econòmic, social i polític actual del país resulta imprescindible i urgent.

Els membres inicials del Fòrum d’Entitats per la Reforma de l’Administració són: l’Associació Catalana de Gestió Pública (ACGP), l’Associació de Tècnics d’Administració de la Generalitat de Catalunya (ATAGEC), la Cambra de Comerç de Barcelona, la patronal catalana Cecot, el Club de Direcció Pública ESADE Alumni, el Col•legi d’Economistes de Catalunya, la Comissió dels enginyers industrials a les administracions públiques del Col•legi i Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, el Col•legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya i la Taula del Tercer Sector.

Etiquetat amb: , , ,

La Societat civil lliura al President Mas 30 propostes per una reforma urgent de l’administració

2013.09.03_FERA_Per_la_reforma_de_ladministracio

Representants de les entitats del FERA amb el president Artur Mas i la vicepresidenta Joana Ortega.

•    A la reunió, les entitats demanen al President una implicació directa del màxim nivell polític i institucional del país per abordar urgentment la reforma  

Diverses entitats de la societat civil catalana  es reuniran aquesta tarda amb el President de la Generalitat Artur Mas i la vicepresidenta Joana Ortega per lliurar-los el document “Per a la reforma de l’administració”. En el transcurs de la reunió, que tindrà lloc al Palau de la Generalitat, els representats de la societat civil catalana expressaran la voluntat que, en el moment de dissenyar aquesta reforma, es tingui en compte el document lliurat, juntament amb el coneixement acadèmic i les capacitats dels servidors públics.

Aquest grup d’entitats, que han elaborat i subscriuen el document i aquest comunicat, també demana la implicació directa del màxim nivell polític i institucional del país i un compromís ferm que permeti l’impuls definitiu a la reforma. Una reforma imprescindible i urgent en el context econòmic, social i polític actual per tal de disposar d’una administració moderna, competitiva i eficaç, necessària per al present i, sobretot, per al futur del país.

Ressenya del document “Per la reforma de l’administració”

El document fa un breu diagnòstic que es pot sintetitzar en els següents punts:

•    Les administracions públiques són quantitativament i qualitativament molt importants.
•    No tenim un problema de nivell de prestació de serveis bàsics o d’eficàcia en l’actuació, en sentit general.
•    No tenim un problema de dimensionament en l’ocupació pública, d’acord a les dades comparades internacionals.
•    Tenim un problema de finançament.
•    Tenim un problema de funcionament (d’eficiència i de productivitat).
•    Tenim un problema d’imatge social.
•    Si es vol reactivar l’economia cal un sector públic que acompanyi i potenciï l’activitat productiva.
•    Al costat de la sortida de la crisi, l’altre gran element present en el debat polític, social i mediàtic de Catalunya fa referència als conceptes d’Estat propi o d’estructures d’Estat. La reforma de l’administració és necessària en qualsevol marc; per qui defensi un escenari de major autogovern potser encara més.
•    Cal, per tant, una agenda per a la reforma de l’administració que ens permeti disposar de la gestió pública que necessitem pel present i que desitgem pel futur. Reforma, més enllà de l’ajust. No es tracta de fer menys (o més) del mateix, sinó de fer-ho millor. Una agenda que ha de ser institucional; impulsada des del primer nivell i amb acord polític transversal; resguardada, en la mesura del possible, del tacticisme partidista. Una agenda que ha de ser nacional; concertada amb la complicitat dels servidors públics, la societat civil i els mitjans de comunicació.

El document relaciona fins a 30 accions que, entre altres, hauria d’incloure l’agenda per la reforma de l’administració que es reclama. S’agrupen entorn a sis conceptes: política i gestió, governança, professionals, responsabilització, bon govern i ètica pública i innovació.

Algunes d’aquestes accions, com la referent a introduir la direcció pública professional, han estat treballades i concretades en documents anteriors del Fòrum d’Entitats per la Reforma de l’Administració (FERA). D’altres s’apunten com a línies a desenvolupar.

Sobre el FERA

El Fòrum d’Entitats per la Reforma de l’Administració (FERA) és un espai de trobada d’entitats de la societat civil catalana que defensen la necessitat d’abordar, de forma constructiva i exigent, la llargament reclamada reforma de l’administració pública; que en el context econòmic, social i polític actual del país resulta imprescindible i urgent.

Informació addicional: relació d’assistents a la trobada del 3 de setembre amb el president Mas

ACGP
Joat Henrich i Ballester, President
Antoni Biarnés Mas, Coordinació FERA

ATAGEC
Xavier Palmés i Cosidó, President
Josefina Vidal i Pila, Vice-presidenta

CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
Miquel Valls i Maseda, President de la Cambra
Carme Poveda Martínez, Gabinet d’Estudis Econòmics

CECOT
Antoni Abad Pous, President
David Garrofé Puig, Secretari General

CLUB DE DIRECCIÓ PÚBLICA- ESADE
Albert Serra Martín, Director de l’Institut de Governança i Direcció Pública d’ESADEJoan Colom Farran , President del Club

COL•LEGI D’ECONOMISTES DE CATALUNYA
Joan B. Casas Onteniente, Degà
Maurici Olivé Riu, Gerent

COL•LEGI D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA
Joan Vallvé Ribera, Degà
Miquel Subirachs Torné, President Comissió Administracions Públiques

COL•LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNYA
Anna Parés i Rifà, Degana
Jordi Pacheco i Canals, representant a FERA

TAULA D’ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA
Àngels Guiteras Mestres ,Presidenta
Antoni Codina Filba, Director General
Montserrat Picas Colomer, representant a FERA

Etiquetat amb: , , , ,

La societat civil proposa 30 mesures per una reforma urgent de l’Administració

• Diverses entitats de la societat civil catalana es reuniran amb el President de la Generalitat per lliurar-li el document que recull aquestes mesures

• A la reunió, les entitats demanaran al President una implicació directa del màxim nivell polític i institucional del país per abordar urgentment la reforma

Diverses entitats de la societat civil catalana1 es reuniran demà a la tarda amb el President de la Generalitat Artur Mas i la vicepresidenta Joana Ortega per lliurar-los el document “Per a la reforma de l’administració” (s’adjunta). En el transcurs de la reunió, que tindrà lloc al Palau de la Generalitat, els representats de la societat civil catalana expressaran la voluntat que, en el moment de dissenyar aquesta reforma, es tingui en compte el document lliurat, juntament amb el coneixement acadèmic i les capacitats dels servidors públics.

Aquest grup d’entitats, que han elaborat i subscriuen el document i aquest comunicat, també demana la implicació directa del màxim nivell polític i institucional del país i un compromís ferm que permeti l’impuls definitiu a la reforma. Una reforma imprescindible i urgent en el context econòmic, social i polític actual per tal de disposar d’una administració moderna, competitiva i eficaç, necessària per al present i, sobretot, per al futur del país.

Top